Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asiaTrụ Sở Công Ty

EE12 Bạch Mã - Phường 15  - Quận 10 - TP.HCM
Tel:+84.62638899
Fax: +84.8.38625179
Email: contact@digipower.vn

Trung tâm kinh doanh miền Nam

U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP.HCM
Tel:+84.62638899
Fax: +84.8.38625179
Email: sales@digipower.vnTrung tâm kinh doanh miền Bắc

Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội
Tel: +84.4.37737650 +84.4.22193080
Fax: +84.4.37737690
Email: hanoi@digipower.vn

Phòng Kinh Doanh

Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Email: support@digipower.vn
Hotline: 19006613
Tel : 08.62638899 ext: 2
Bộ Phận Thu Ngân

Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext : 3

© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690