Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Bộ phận hổ trợ khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:2


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:2302
a. Mẫu dành cho cá nhân:
a1. Bản khai đăng ký tên miền (cấp 2 và cấp 3)
a2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
a3. Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)
b. Mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức:
b1. Bản khai đăng ký tên miền (.COM.VN và .BIZ.VN)
b2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
b3. Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)
c. Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:
c1. Chuyển tên miền từ NKĐ khác đến Digipower


DigiPower Co. ltd

EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
#1004 - Tòa nhà Hacisco - Ngõ 107 - Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690