Server Store - Phân Phối Máy Chủ Cao Cấp
BÁO GIÁ MÁY CHỦ DÙNG CHO WEB / DATABASE / MAIL / DATA

SuperMicro Rackmount 1U Server

DPSERVER-M102/XDCI
$949


Processor: CPU Dual CoreIntel Xeon Processor 3050 2.13GHz2Mb L2 - LGA775 - Bus 1066 Mhz
- MotherBoard: Intel® Server Board S3000 Intel® Xeon® Processor 3000 series DDR2
- Chipset: Intel Intel® 3000 server chipset 800/1066 MHz
- Vga : ATI® ES1000 Chipset onboard.
- Sata Controller: 4x 3Gb/s SATA ports. Intel® Matrix RAID 0,1,5,10 support (Windows). Intel® Embedded Server RAID 0,1,10 support (Linux)
- I/O slots: 4x DIMM slots for DDR2 533/667. 5x PCI
- Integrated LAN: 1x Intel PRO/1000 Mbps Server Network Connections.
- Memory: 2x Wintec 1GB PC5300 ECC DDR2 SDRAM 667Mhz (Max upto 8GB ECC DDR2)
- Hard Disk : 1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm (Options HDD SATA 10.000 rpm, Options Hotswap)
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis : Server Platform SUPERMICRO 1U SC512L-260/SC512L-260B with
  + Hotsbay: 2 x 3.5" Fix SAS/SATA Drive Bays 
  + System cooling fans: 1x 100mm 5,000 RPM Fan
  + Power Supply: 260W SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 356mm x 43mm (1U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 1U Rail Kit


DPSERVER-E110/X2QI
$1429


Processor: CPU Intel® Xeon® - Core2 QuadX3210 2.13GHz 8MB LGA 775 Box-Bus 1066 S/p 64BIT
- MotherBoard: Intel® Server Board S3200 Intel® Xeon® Processor 3000 series DDR2
- Chipset: Intel Intel® 3200 server chipset 800/1066/1333 MHz
- Vga : ATI® ES1000 Chipset onboard.
- Sata Controller: 6x 3Gb/s SATA ports. Intel® Matrix RAID 0,1,5,10 support (Windows). Intel® Embedded Server RAID 0,1,10 support (Linux)
- I/O slots: 4x DIMM slots for DDR2 667/800Mhz. 5x PCI
- Integrated LAN: 2x Intel PRO/1000 Mbps Server Network Connections.
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC DDR2 SDRAM 667Mhz (Max upto 8GB ECC DDR2)
- Hard Disk:1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm (Options HDD SATA 10.000 rpm, Options Hotswap).
- CDROM/Floppy: Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis : Server Platform SUPERMICRO 1U SC811T-420 / SC811T-420B with
  + Hotsbay: 1x 2 Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 2x 10cm 5,000 RPM Blower Fan
  + Power Supply:1x 420watt SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 574mm x 43mm (1U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 1U Rail Kit


DPSERVER-E134/X2QI
$2050


 

Processor: 2x CPU Quad-Core Intel  Xeon Processor 5405 (2.0GHz) 12Mb L2 – LGA771 - Bus 1333 MHz, 64Bit S/p
- MotherBoard: SuperMicro Server Board S5000VFully Buffered Support 1333/1066/667Mhz (Support 2CPU)
- Chipset: Intel Intel® 5000V server chipset 800/1066 MHz
- Vga : ATI* ES1000 with 16MB SDRAM memory
- Integrated SCSI: Intel® Server Board S5000V  Enhanced SATA (3Gbps) provides six ports and RAID 0, 1, 5, 10 (Windowns only)
- I/O slots: Four/ Eight Fully Buffered DDR2 533/667 MHz DIMM, 2x PCI Express x4 (x8 Connectors), 2x PCI-X 64-bit/133 MHz, 1x PCI 32-bit/33 MHz
- Integrated LAN: 2 x Intel Gigabit Ethernet connections
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC Fully Buffered DIMM DDR2 (Heatsink inclusive, Max 16GB, Options 32GB)
- Hard Disk :1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm, Hotswap (Options HDD SATA/SAS 10.000rpm/15.000rpm)
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis : Server Platform SUPERMICRO 1U SC811T-420 / SC811T-420B with
  + Hotsbay: 1x 2 Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 2x 10cm 5,000 RPM Blower Fan
  + Power Supply:1x 420watt SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 574mm x 43mm (1U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 1U Rail Kit


DPSERVER-E138/X2QI
$2295


 

Processor:2x CPU Quad-CoreIntel  Xeon Processor 5420 (2.50GHz) 12Mb L2 – LGA771 - Bus 1333 MHz, 64Bit S/p
- MotherBoard: SuperMicro Server Board S5000V Fully Buffered Support 1333/1066/667Mhz (Support 2CPU)
- Chipset: Intel Intel® 5000V server chipset 800/1066 MHz
- Vga : ATI* ES1000 with 16MB SDRAM memory
- Integrated SCSI: Intel® Server Board S5000V  Enhanced SATA (3Gbps) provides six ports and RAID 0, 1, 5, 10 (Windowns only)
- I/O slots: Four/ Eight Fully Buffered DDR2 533/667 MHz DIMM, 2x PCI Express x4 (x8 Connectors), 2x PCI-X 64-bit/133 MHz, 1x PCI 32-bit/33 MHz
- Integrated LAN: 2 x Intel Gigabit Ethernet connections
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC Fully Buffered DIMM DDR2 (Heatsink inclusive, Max 16GB, Options 32GB)
- Hard Disk : 1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm, Hot-swap (Options HDD SATA/SAS 10.000rpm/15.000rpm)
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis : Server Platform SUPERMICRO 1U SC811T-420 / SC811T-420B with
  + Hotsbay: 1x 2 Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 2x 10cm 5,000 RPM Blower Fan
  + Power Supply:1x 420watt SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 574mm x 43mm (1U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 1U Rail Kit


SuperMicro Rackmount 2U Server

DPSERVER-E207/XDCI
$1389


Processor: CPU Dual-Core Intel® Xeon®  E3110 3.0GHz 6MB LGA 775 Box-Bus 1333
- MotherBoard: Intel® Server Board S3200 Intel® Xeon® Processor 3000 series DDR2
- Chipset: Intel Intel® 3200 server chipset 800/1066/1333 MHz
- Vga : ATI® ES1000 Chipset onboard.
- Sata Controller: 6x 3Gb/s SATA ports. Intel® Matrix RAID 0,1,5,10 support (Windows). Intel® Embedded Server RAID 0,1,10 support (Linux)
- I/O slots: 4x DIMM slots for DDR2 667/800Mhz. 5x PCI
- Integrated LAN: 2x Intel PRO/1000 Mbps Server Network Connections.
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC DDR2 SDRAM 667Mhz (Max upto 8GB ECC DDR2)
- Hard Disk: 1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm, Hotswap (Options HDD SATA 10.000 rpm).
- CDROM/Floppy: Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis: Server Platform SUPERMICRO SC822T-400LPB with
  + Bays HDD: 6 x 3.5" Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 4 x 80mm 3400 RPM Fan
  + Power Supply: 1x 400W SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 650mm x 89mm (2U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 2U Rail Kit


DPSERVER-E237/X2QI
$1765


Processor: CPU Quad-Core Intel  Xeon Processor 5420 (2.50GHz) 12Mb L2 – LGA771 - Bus 1333 MHz, 64Bit S/p
- MotherBoard: Intel® Server Board S5000VSA Fully Buffered Support 1333/1066/667Mhz (Support 2CPU)
- Chipset: Intel Intel® 5000V server chipset 800/1066 MHz
- Vga : ATI* ES1000 with 16MB SDRAM memory
- Integrated SCSI: Intel® Server Board S5000VSA  Enhanced SATA (3Gbps) provides six ports and RAID 0, 1, 10 (Optional AXXRAKSW5 for RAID 5)
- I/O slots: Four/ Eight Fully Buffered DDR2 533/667 MHz DIMM, 2x PCI Express x4 (x8 Connectors), 2x PCI-X 64-bit/133 MHz, 1x PCI 32-bit/33 MHz
- Integrated LAN: 2 x Intel Gigabit Ethernet connections
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC Fully Buffered DIMM DDR2 (Heatsink inclusive, Max 16GB, Options 32GB)
- Hard Disk : 1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm, Hot-swap (Options HDD SATA/SAS 10.000rpm/15.000rpm)
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis: Server Platform SUPERMICRO SC822T-400LPB with
  + Bays HDD: 6 x 3.5" Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 4 x 80mm 3400 RPM Fan
  + Power Supply: 1x 400W SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 650mm x 89mm (2U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 2U Rail Kit


DPSERVER-E236/X2QI
$2099


Processor: 2x CPU Quad-Core Intel  Xeon Processor 5410 (2.33GHz) 12Mb L2 – LGA771 - Bus 1333 MHz, 64Bit S/p
- MotherBoard: Intel® Server Board S5000VSA Fully Buffered Support 1333/1066/667Mhz (Support 2CPU)
- Chipset: Intel Intel® 5000V server chipset 800/1066 MHz
- Vga : ATI* ES1000 with 16MB SDRAM memory
- Integrated SCSI: Intel® Server Board S5000VSA  Enhanced SATA (3Gbps) provides six ports and RAID 0, 1, 10 (Optional AXXRAKSW5 for RAID 5)
- I/O slots: Four/ Eight Fully Buffered DDR2 533/667 MHz DIMM, 2x PCI Express x4 (x8 Connectors), 2x PCI-X 64-bit/133 MHz, 1x PCI 32-bit/33 MHz
- Integrated LAN: 2 x Intel Gigabit Ethernet connections
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC Fully Buffered DIMM DDR2 (Heatsink inclusive, Max 16GB, Options 32GB)
- Hard Disk : 1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm, Hotswap (Options HDD SATA/SAS 10.000rpm/15.000rpm)
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis: Server Platform SUPERMICRO SC822T-400LPB with
  + Bays HDD: 6 x 3.5" Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 4 x 80mm 3400 RPM Fan
  + Power Supply: 1x 400W SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 650mm x 89mm (2U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 2U Rail Kit


DPSERVER-X3Q/3210
$2319


Processor: 2x CPUQuad-Core Intel  Xeon Processor 5420 (2.50GHz) 12Mb L2 – LGA771 - Bus 1333 MHz, 64Bit S/p
- MotherBoard: Intel® Server Board S5000VSA Fully Buffered Support 1333/1066/667Mhz (Support 2CPU)
- Chipset: Intel Intel® 5000V server chipset 800/1066 MHz
- Vga : ATI* ES1000 with 16MB SDRAM memory
- Integrated SCSI: Intel® Server Board S5000VSA  Enhanced SATA (3Gbps) provides six ports and RAID 0, 1, 10 (Optional AXXRAKSW5 for RAID 5)
- I/O slots: Four/ Eight Fully Buffered DDR2 533/667 MHz DIMM, 2x PCI Express x4 (x8 Connectors), 2x PCI-X 64-bit/133 MHz, 1x PCI 32-bit/33 MHz
- Integrated LAN: 2 x Intel Gigabit Ethernet connections
- Memory: 1x Wintec 1GB PC5300 ECC Fully Buffered DIMM DDR2 (Heatsink inclusive, Max 16GB, Options 32GB)
- Hard Disk : 1x Seagate 160GB Sata 7200 rpm, Hot-swap (Options HDD SATA/SAS 10.000rpm/15.000rpm)
- CDROM/Floppy : Non CD. Non FDD (Options).
- Chassis: Server Platform SUPERMICRO SC822T-400LPB with
  + Bays HDD: 6 x 3.5" Hot-swap drives 3.5" bay (SCSI/SATA/SAS)
  + System cooling fans: 4 x 80mm 3400 RPM Fan
  + Power Supply: 1x 400W SuperMicro OEM PSU
  + Dimension (WxDxH): 426mm x 650mm x 89mm (2U).
  + Rackmount kit : Sliding Rails 2U Rail Kit


Các yêu cầu đặc biệt như sử dụng SAS, SCSI, Raid Card, Storage Server vui lòng liên hệ trực tiếp
 
Điều kiện thương mại

1. Tất cả giá nêu trên là giá bán giao hàng tại TP.HCM

 

2. Phương thức thanh toán:


2.1. Chuyển khoản hoăc tiền mặt theo các bước như sau:


    - Thanh toán lần 1: 50% giá trị tiền hàng ngay sau khi đặt hàng.

    - Thanh toán lần 2: 50% giá trị còn lại ngay sau khi nhận hàng.

    - Đối với khách hàng ngoài phạm vi TP. HCM vui lòng thanh toán 1 lần 100% ngay sau khi đặt hàng.

    - Tất cả giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT (5%)

    - Thông Tin Khi Xuất HĐ VAT: Máy Tính Chủ Mxxx-xxxx (CPU, Mainboard, HDD, RAM, Case, PSU...)


2.2. Tỷ giá thanh toán: Tỷ giá bán đô la Mỹ theo thị trường tại thời điểm thanh toán. (Nếu báo giá bằng USD).


2.3. Tài khoản thanh toán như sau:


- Công ty TNHH Sức Mạnh Số

- Số TK: 0071003361843 – Ngân Hàng Vietcombank TP.Hồ Chí Minh .

 

3. Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị  thời gian từ 12 -> 36 tháng. Chi tiết:

                - Mainboard, CPU, RAM : 36 tháng.

                - HDD Samsung, Seagate, WD: 36 tháng.

                - NIC, PSU ZIPPY, PSU ACBEL, Riser Card: 12 tháng.

Và kèm theo biên bản bàn giao & phiếu bảo hành chi tiết khi giao hàng.

                - Thời gian bảo hành từ 1h đến 24h (hình thức đổi ngay sản phẩm mới hoặc tương đương tùy theo thời gian còn bảo hành của sản phẩm và tùy theo tiêu chuẩn của nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại Việt Nam ), trừ các trường hợp đặc biệt.

 

4. Thời gian giao hàng: 1 ngày  đến  3 ngày kể từ khi đặt hàng. (Tuỳ thuộc vào số lượng, chủng loại thiết bị của đơn hàng) .

 

5. Bảng báo giá có thể thay đổi mà không thông báo trước, xin mời quý khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận Sales để cập nhật báo giá mới nhất.


** Khách hàng mua Server và đặt Co-location tại DigiPower sẽ được giảm 10% trên phí dịch vụ (bao gồm dịch vụ Co-location và các dịch vụ Add-on khác)


  Rất mong được hợp tác với quý khách!