Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia
 • DigiClassic
  Phí cài đặt: 0 đ
  Phí duy trì: 1,500,000 đ

  Intel® Xeon® Processor X3040 1.8Ghz
  HDD : 1 x 250G
  RAM : 2G
  BW : 2000GB

   
 • DigiServer A
  Phí cài đặt: 799,000 đ
  Phí duy trì: 2,199,000 đ

  Intel® Xeon® Processor X3050 2.13Ghz
  HDD : 2 x 250G
  RAM : 2G
  BW : 2000GB

   
 • DigiServer B
  Phí cài đặt: 799,000 đ
  Phí duy trì: 3,599,000 đ
  Intel® Xeon® Lynnfield X3430 2.43GHz
  -Intel® Xeon® Sandy Bridge
  E3-1220 3.10GHz
  -HDD: 2 x 250G
  -RAM: 2 x 2G

   
 • DigiServer C
  Phí cài đặt: 799,000 đ
  Phí duy trì: 3,799,000 đ
  Intel® Xeon® Lynnfield X3430 2.43GHz
  -Intel® Xeon® Sandy Bridge
  E3-1230 3.20GHz
  -HDD: 2 x 250G
  -RAM: 2 x 2G

   
 • DigiServer D
  Phí cài đặt: 799,000 đ
  Phí duy trì: 4,399,000 đ
  Intel® Xeon® E5405 2.13GHz
  -1 x Intel® Xeon® E5506 2.13GHz
  -HDD: 2 x 250G
  -RAM: 2 x 2G

   
 • DigiServer E
  Phí cài đặt: 799,000 đ
  Phí duy trì: 4,999,000 đ

  Intel® Xeon® E5405 2.13GHz
  -Intel® Xeon® E5607 2.26GHz
  -HDD: 2 x 250G
  -RAM: 2 x 2G

   
 • DigiServer F
  Phí cài đặt: 1,600,000 đ
  Phí duy trì: 4,999,000 đ
  2 x Xeon® E5405 2.13 GHz
  2 x Xeon® Nahalem E5506 2.13 GHz
  HDD : 2 x 500G
  RAM : 4G

   
 • DigiServer G
  Phí cài đặt: 1,600,000 đ
  Phí duy trì: 5,399,000 đ
  2 x Xeon Nahalem Quad-Core  E5506 2.13GHZ
  2 x Xeon Westmere Quad-Core  E5606 2.13GHZ
  HDD : 2 x 500G
  RAM : 4G

   
 • DigiServer H
  Phí cài đặt: 1,600,000 đ
  Phí duy trì: 5,599,000 đ
  2 x Nahalem E5520 2.26GHz
  2 x Westmere E5620 2.40GHz
  HDD : 2 x 500G
  RAM : 4G
  BW : 2000GB

   

© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690