Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia


Plan Dung lượng Băng thông Bảng điều khiển Phí duy trì
L-Shared-A 300 MB 16 GB CPANEL 11(latest) 29,000 đ/Tháng
L-Shared-B 700 MB 30 GB CPANEL 11(latest) 59,000 đ/Tháng
L-Shared-C 1200 MB 50 GB CPANEL 11(latest) 119,000 đ/Tháng
L-Shared-D 2000 MB 70 GB CPANEL 11(latest) 189,000 đ/Tháng
L-Shared-E 3000 MB 100 GB CPANEL 11(latest) 229,000 đ/Tháng
L-Shared-F 5000 MB 200 GB CPANEL 11(latest) 299,000 đ/Tháng
L-Shared-G 7000 MB 350 GB CPANEL 11(latest) 549,000 đ/Tháng
RL-Shared-A 5 GB 200 GB CPANEL 11(latest) 419,000 đ/Tháng
RL-Shared-B 10 GB 400 GB CPANEL 11(latest) 589,000 đ/Tháng
RL-Shared-C 20 GB 800 GB CPANEL 11(latest) 839,000 đ/Tháng
RL-Shared-D 40 GB 1200 GB CPANEL 11(latest) 1,259,000 đ/Tháng
RL-Shared-E 80 GB 1600 GB CPANEL 11(latest) 1,679,000 đ/Tháng

Plan Dung lượng Băng thông Bảng điều khiển Phí duy trì
RW-Shared-A 5 GB 200 GB Plesk 10.2 419,000 đ/Tháng
RW-Shared-B 10 GB 400 GB Plesk 10.2 589,000 đ/Tháng
RW-Shared-C 20 GB 600 GB Plesk 10.2 839,000 đ/Tháng
RW-Shared-D 40 GB 800 GB Plesk 10.2 1,259,000 đ/Tháng
RW-Shared-E 80 GB 1600 GB Plesk 10.2 1,679,000 đ/Tháng
W-Shared-A 300 MB 16 GB Plesk 9.5.4 / 10.1 29,000 đ/Tháng
W-Shared-B 700 MB 30 GB Plesk 9.5.4 / 10.1 59,000 đ/Tháng
W-Shared-C 1200 MB 50 GB Plesk 9.5.4 / 10.1 119,000 đ/Tháng
W-Shared-D 2000 MB 70 GB Plesk 9.5.4 / 10.1 189,000 đ/Tháng
W-Shared-E 3000 MB 100 GB Plesk 9.5.4 / 10.1 229,000 đ/Tháng
W-Shared-G 7000 MB 350 GB Plesk 9.5.4 / 10.1 549,000 đ/Tháng


© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690