» Danh mục gói dịch vụ:
Add-ons
Gói dịch vụ Phí hàng tháng Phí cài đặt
Tài nguyên hệ thống
01 IP address [Xem gói dịch vụ] $10 $0 [Đặt hàng]
100 Gb Bandwith [Xem gói dịch vụ] $10 $0 [Đặt hàng]
10GB Bandwidth [Xem gói dịch vụ] $5 $0 [Đặt hàng]
1GB RAM [Xem gói dịch vụ] $15 $0 [Đặt hàng]
Extra Power [Xem gói dịch vụ] $10 $0 [Đặt hàng]
HDD 120GB SATA2 7200rpm [Xem gói dịch vụ] $10 $0 [Đặt hàng]
HDD 160GB SATA2 7200rpm [Xem gói dịch vụ] $19 $0 [Đặt hàng]
HDD 250GB SATA2 7200rpm [Xem gói dịch vụ] $29 $0 [Đặt hàng]
Unlimited Bandwith [Xem gói dịch vụ] $100 $0 [Đặt hàng]
Phí bản quyền phần mềm
Cpanel for Dedicated / Colocation [Xem gói dịch vụ] $49 $0 [Đặt hàng]
Cpanel For VPS [Xem gói dịch vụ] $15 $0 [Đặt hàng]
DirectAdmin For Dedicated/Colocation [Xem gói dịch vụ] $25 $0 [Đặt hàng]
DirectAdmin For VPS [Xem gói dịch vụ] $15 $0 [Đặt hàng]
DirectAdmin LifeTime For Dedicated/Colocation [Xem gói dịch vụ] $0 $150 [Đặt hàng]
Helm for Dedicated Server -- 100 domains [Xem gói dịch vụ] $34 $0 [Đặt hàng]
Helm for Dedicated Server -- Unlimited domains [Xem gói dịch vụ] $55 $0 [Đặt hàng]
Helm for VPS -- 100 domains [Xem gói dịch vụ] $11 $0 [Đặt hàng]
Helm for VPS -- Unlimited domains [Xem gói dịch vụ] $16 $0 [Đặt hàng]
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains [Xem gói dịch vụ] $15 $0 [Đặt hàng]
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains [Xem gói dịch vụ] $29 $0 [Đặt hàng]
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains [Xem gói dịch vụ] $46 $0 [Đặt hàng]
Plesk for VPS - 10 domains [Xem gói dịch vụ] $5 $0 [Đặt hàng]
Plesk for VPS - 100 domains [Xem gói dịch vụ] $10 $0 [Đặt hàng]
Plesk for VPS - Unlimited domains [Xem gói dịch vụ] $15 $0 [Đặt hàng]
VBB License [Xem gói dịch vụ] $0 $199 [Đặt hàng]
Dịch vụ quản trị
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] [Xem gói dịch vụ] $0 $25 [Đặt hàng]
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] [Xem gói dịch vụ] $0 $15 [Đặt hàng]
Extra-Managed [Monthly] [Xem gói dịch vụ] $100 $0 [Đặt hàng]
Full-Managed [Monthly] [Xem gói dịch vụ] $50 $0 [Đặt hàng]
Semi Managed Service [Xem gói dịch vụ] $35 $0 [Đặt hàng]
Các dịch vụ khác
Domain DNS Management [Xem gói dịch vụ] $0 $2 [Đặt hàng]
Domain Forward [Xem gói dịch vụ] $0 $2 [Đặt hàng]
Extra 1U RackMount [Xem gói dịch vụ] $9 $0 [Đặt hàng]
Reload OS [Xem gói dịch vụ] $19 $0 [Đặt hàng]Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons