[DigiPower] Khuyến mãi tháng 01/2009
 • Giảm 10% cho đăng ký mới tên miền Quốc gia:
  + 945.000 vnđ cho tên miền cấp 2 (.vn)
  + 837.000 vnđ cho tên miền cấp 3 (com.vn | edu.vn)

 • Giảm 10% cho đăng ký mới tên miền Quốc gia:
  + 945.000 vnđ cho tên miền cấp 2 (.vn)
  + 837.000 vnđ cho tên miền cấp 3 (com.vn | edu.vn)
 • Khi đăng ký hosting, khách hàng được tặng thời gian sử dụng:
  + Khách hàng thánh toán 12 tháng thời gian sử dụng 14 tháng (tặng 2 tháng)

 • Khi đăng ký Email Hosting, khách hàng được tặng thời gian sử dụng:
  + Khách hàng thanh toán 12 tháng, thời gian sử dụng 14 tháng (tặng 2 tháng)
  (Áp dụng cho cả setup + renew)

( Miễn phí khởi tạo dịch vụ, tặng domain quốc tế )
 • Thanh toán 3 tháng
  + Giảm 5%
 • Thanh toán 6 tháng
  + Giảm 10% + Free 01 gói email hosting 01 trong thời gian 6 tháng
 • Thanh toán 12 tháng
  + Giảm 15% + Free 01 gói email hosting 01 trong thời gian 12 tháng

( Áp dụng cho cả setup + renew )
 • Free setup
  licese Direct Admin
 • Thanh toán 6 tháng
  + Tặng gói Email hosting 02 trong thời gian 6 thángg
 • Thanh toán 12 tháng
  + Tặng gói Email hosting 02 trong thời gian 12 tháng


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons