Email Hosting là một dịch vụ gia tăng, hoạt động trên một máy chủ Email dành riêng, được thiết lập các thông số kỹ thuật cũng như cài đặt các tính năng đặc biệt, đảm bảo hoạt động gửi nhận email luôn thông suốt, chặn Spam, Virus tự động. Đặc biệt, hoàn toàn không năm trong BlackList của các tổ chức chống Spam Quốc Tế.


» Email Hosting --> Email Hosting
DP-EMAIL02
$20 / tháng
Phí Khởi Tạo
$0
Hàng Tháng
$20
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
12 Tháng ($240)
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


Số Lượng Hộp Mail
30
Dung Lượng Mỗi Hộp Mail
100 MB
Giới Hạn 1 Lần CC / BCC
20
Giới Hạn Dung Lượng 1 Mail Gửi Đi
20 MB
Bảng Điều Khiển Quản Lý Email

Webmail
POP3 / SMTP
Hỗ Trợ
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email

Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
 
Auto Backup
Weekly
Anti Virus, Anti Spam
Technical Support
24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center
8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time
Khởi tạo ngay


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons