» Shared Hosting --> Linux Hosting
DP-L500
$6 / tháng
Phí Khởi Tạo
$0
Hàng Tháng
$06
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
12 Tháng ($72)
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


Dung Lượng
500 MB
Băng Thông
2 x 7.500 MB 
Sub Domain
5
Add on / Parked
5 
FTP Account
5
Email
70
Mysql 4.x / 5.x
5
Control
CPanel 
Auto Backup
Daily / Weekly
PHP 4/5
Technical Support
24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center
8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time
Khởi tạo ngay


Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
10GB Bandwidth $5 $0 » Đặt hàng «
VBB License $0 $199 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons