» Shared Hosting --> Linux Hosting
DP-L2000
$16 / tháng
Phí Khởi Tạo
$0
Hàng Tháng
$16
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
12 Tháng ($192)
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


Dung Lượng
2000 MB
Băng Thông
2 x 25.000 MB 
Sub Domain
20
Add on / Parked
15
FTP Account
20
Email
200
Mysql 4.x / 5.x
15
Control
CPanel 
Auto Backup
Daily / Weekly
PHP 4/5  
Technical Support
24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center
8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time
Khởi tạo ngay


Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
10GB Bandwidth $5 $0 » Đặt hàng «
VBB License $0 $199 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons