» Shared Hosting --> Linux Hosting
DP-L5000
$29 / tháng
Phí Khởi Tạo
$0
Hàng Tháng
$29
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
12 Tháng ($348)
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


Dung Lượng
5000 MB
Băng Thông
2 x 40.000 MB 
Sub Domain
30
Add on / Parked
25
FTP Account
30
Email
200
Mysql 4.x / 5.x
20
Control
CPanel 
Auto Backup
Daily / Weekly
PHP 4/5 
Technical Support
24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center
8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time
Khởi tạo ngay


Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
VBB License $0 $199 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons