» Dedicated Server --> Dedicated / Unlimited BW
DP-UNLIMITED02
$269 / tháng
Phí Khởi Tạo
$79 (một lần)
Phí Duy Trì
$269/tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
3 Tháng
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


CPU Intel X3060
Intel Xeon Dual Core 2.4Ghz 
RAM ECC DDR2
1GB + 1GB tặng thêm  
HDD
160GB + 160GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1)
Băng Thông
Không giới hạn 
Quyền truy cập Root / Administrator
Địa chỉ IP
01 IP 
Hệ điều hành
Linux (CentOS 4,5) / Windows Server 2003 (*) 
CONTROL PANEL
DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*)
LAN Port
100Mbps
Thay thế phần cứng
Trong vòng 24h
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk
DATACENTER
Việt Nam
SERVICE CENTER
8:00 - 23:00 qua điện thoại
SETUP TIME
24h - 48h

(*) Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
Semi Managed Service $35 $0 » Đặt hàng «
01 IP address $10 $0 » Đặt hàng «
DirectAdmin LifeTime For Dedicated/Colocation $0 $150 » Đặt hàng «
DirectAdmin For Dedicated/Colocation $25 $0 » Đặt hàng «
Full-Managed [Monthly] $50 $0 » Đặt hàng «
Extra-Managed [Monthly] $100 $0 » Đặt hàng «
VBB License $0 $199 » Đặt hàng «
1GB RAM $15 $0 » Đặt hàng «
Reload OS $19 $0 » Đặt hàng «
Cpanel for Dedicated / Colocation $49 $0 » Đặt hàng «
HDD 250GB SATA2 7200rpm $29 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains $15 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains $29 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains $46 $0 » Đặt hàng «
Helm for Dedicated Server -- 100 domains $34 $0 » Đặt hàng «
Helm for Dedicated Server -- Unlimited domains $55 $0 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] $0 $15 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] $0 $25 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons