Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia


Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 12 Tháng (2,748,000VND)
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 12 Tháng
Dung Lượng 3000 MB
Băng Thông 50.000 x2 = 100.000MB
Sub Domain 25
Add on / Parked 20
FTP Account 25
Email 200
Mssql 2000 / 2005 /2008
7
Mysql 5.x 17
PHP 4/5
IIS 6.x/7.x
ASP.NET 1.1 / 2.0 / 3.5 SP1 / 4.0
ASP.NET AJAX Extension
ASP.NET MVC 1 / MVC 2 / MVC 3
Control Plesk 9.5.4 / 10.1 (Licensed)
RAID Support Có (Raid 1 )
Auto Backup Daily / Weekly
Technical Support 24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center 8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time Khởi tạo ngay

Phí bản quyền phần mềm Phí cài đặt Phí duy trì
vBulletin Classic Newest Licensed 4,700,000 0
vBulletin Suite Newest Licensed 6,500,000 0
Tài nguyên hệ thống Phí cài đặt Phí duy trì
Thêm Bandwidth 10GB 0 90,000
Thêm dung lương 100MB 0 36,000
Unlimited BW for Hosting 0 270,000


© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690