Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asiaFree Setup Miễn phí chi phí setup ban đầu
Monthly Fee 169,000 VND/th
Số Lượng Hộp Mail 50
Dung Lượng Hộp Mail 5000 MB
Giới Hạn 1 Lần CC/ BCC 50
Dung Lương 1 Mail Gửi Đi 20 MB
Bản Điều Khiển Quản Lý Email
Webmail
POP3 / SMTP Hỗ Trợ
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Auto Backup Weekly
Anti Virus, Anti Spam
Technical Support 24/4/365 On HelpDesk / Email
Service Center 8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time Khởi Tạo Ngay


© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690