Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia
-Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Web , FTP , Mail , Database , Security Packages and Firewall v.v...
  • - Optimize Server ( Basic ) và đảm bảo các cài đặt hoạt động thông suốt .
  • - Cài đặt Control Panel. Hướng dẫn các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel.
  • - Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security
  • - Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT và không được phép truy xuất trái phép vào server của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline
  • - Chủ động monitor thường xuyên status các services (web, mail, …) và thông báo khách hàng.
  • - Khắc phục sự cố (hệ thống overload, ddos attacking, hacking, service unavailable, …) khi có yêu cầu của khách hàng.
Product Name

Full-Managed
© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690