Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia


Phí Khởi Tạo 0
Phí Duy Trì 29,000VND/Tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 12 Tháng (348,000VND)
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 12 Tháng
Dung Lượng 300 MB
Băng Thông 8.000 x 2 = 16.000 MB
Sub Domain 2
Add on / Parked 1
FTP Account 2
Email 10
Mssql 2000 / 2005 / 2008 1
Mysql 5.x 1
PHP 4/5
IIS 6.x/7.x
ASP.NET 1.1 / 2.0 / 3.5 SP1 / 4.0
ASP.NET AJAX Extension
ASP.NET MVC 1 / MVC 2 / MVC 3
Control Plesk 9.5.4 / 10.1 (Licensed)
RAID Support Có (Raid 1 )
Auto Backup Daily / Weekly
Technical Support 24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center 8:00 - 23:00 On Phone Call
Setup Time Khởi tạo ngay

Phí bản quyền phần mềm Phí cài đặt Phí duy trì
vBulletin Classic Newest Licensed 4,700,000 0
vBulletin Suite Newest Licensed 6,500,000 0
Tài nguyên hệ thống Phí cài đặt Phí duy trì
Thêm Bandwidth 10GB 0 90,000
Thêm dung lương 100MB 0 36,000
Unlimited BW for Hosting 0 270,000


© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690