Bài hướng dẫn -> Domain Name --> Hướng dẫn thay đổi DNS cho các domain Quốc tế tại Digipower
Thể loại: Domain Name
Bài hướng dẫn: Hướng dẫn thay đổi DNS cho các domain Quốc tế tại Digipower
Mô tả:
- Thay đổi DNS của các domain Quốc tế ( được đăng kí và duy trì tại Digipower )
Nội dung chi tiết:
- Truy cập vào trang quản lý domain Quốc tế ở Digipower :  http://domain.digipower.com.vn
 
- Login bằng email va password mà bạn nhận được khi đăng kí tên miền (email này sẽ được gửi trong vòng 24 tiếng kể từ lúc thanh toán ) . Nếu có vấn đề trong việc đăng nhập , bạn có thể thực hiện thao tác "forgot password"  .
  
- Sau khi đăng nhập thành công , để vào phần quản lý tên miền , chọn Domains / List 10 / Click to Manage vào Domain muốn thay đổi DNS :
 
 
 
- để thay đổi DNS domain của bạn , chọn “Modify Name Server”
 
 
 
- add vào 2 hostname DNS mà bạn sẽ dùng để phân giải tên miền của mình :
 
 
- Sau khoảng thời gian chờ cập nhật DNS ( chậm nhất 24 tiếng ) , DNS của domain sẽ được trỏ hoàn tất theo như yêu cầu . Chúc bạn thành công .
 
- Nếu gặp vấn đề gì trục trặc hoặc có nhu cầu hỗ trợ , hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ Trợ http://support.digipower.vn hoặc gửi mail vào địa chỉ support@digipower.vn để được trợ giúp nhanh nhất .

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
  • http://www.ddth.com
  • http://www.ilavietnam.com
  • http://www.vozforums.com
  • http://www.ghnb.com.vn
  • http://www.far.vn
  • http://www.muabanperfume.com
  • http://www.tgs.vn
  • http://www.ungvien.com.vn