Bài hướng dẫn -> Virtual Private Server --> Hướng dẫn sử dụng Web Control để quản lí VPS Linux Server
Thể loại: Virtual Private Server
Bài hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng Web Control để quản lí VPS Linux Server
Mô tả: - Web Control quản lí VPS Linux cho phép quản lí sâu hơn hệ thống Server riêng này :

+ Account quản lí có thể tự thay đổi thông tin cá nhân , change password ... hệ thống đăng nhập qua SSL để bảo mật hơn .
+ Thông tin chi tiết về VPS , reboot - stop - start VPS chủ động .
+ Theo dõi các process đang hoạt động được hiển thị kết quả qua Web ( tương tự Task Manager của Window OS )
+ Quản lí các dịch vụ hệ thống ( tương tự như Services của Window OS )
+ Thực thi lệnh trực tiếp từ Web vào console ( chỉ những command đơn giản , tương tự như Run của Window OS)
+ Thông tin về resource được cung cấp _ mức đang dùng _ overload device nào của VPS .
+ Đặc biệt : thống kê băng thông dùng theo ngày - tuần - tháng - năm ( có biểu đồ hiển thị dạng image )


Nội dung chi tiết:

- Sử dụng link quản lí Web Control VPS và account được gửi qua email tài khoản : lần lượt thực hiện theo từng bước để add trust cho certificate .- Sau khi đăng nhập vào Web CP :- Menu chính :
***Containers***  quản lí VPS hoặc stop , start - restart VPS :
- Click vào icon Centos để vào phần quản lí từng VPS

> Information : Thông tin chi tiết về VPS .
> Running Processes Theo dõi các process đang hoạt động được hiển thị kết quả qua Web ( tương tự Task Manager của Window OS )
> Services :  Quản lí các dịch vụ hệ thống ( tương tự như Services của Window OS )
> Run Command :  Thực thi lệnh trực tiếp từ Web vào console ( chỉ những command đơn giản , tương tự như Run của Window OS)
> Monitor Resources : Thông tin về resource được cung cấp _ mức đang dùng _ overload device nào của VPS .
> Bandwidth  : thống kê băng thông dùng theo ngày - tuần - tháng - năm ( có biểu đồ hiển thị dạng image )***Personalize***   quản lí tài khoản cá nhânNếu có  vấn đề nào thắc mắc , vui lòng gửi mail đến hỗ trợ kỹ thuật của Digipower ( support@digipower.vn ) để được giải đáp .

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
  • http://www.ddth.com
  • http://www.ilavietnam.com
  • http://www.vozforums.com
  • http://www.huythuanmobile.com
  • http://www.far.vn
  • http://www.muabanperfume.com
  • http://www.tgs.vn
  • http://www.ungvien.com.vn
  • http://www.simvip.net/