DP-LVPS-03
$89 / tháng
Phí Khởi Tạo
$10 (một lần)
Phí Duy Trì
$89/tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
3 Tháng
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


CPU
Intel / AMD Processors
MEMORY
768MB + 256MB tặng thêm
STORAGE
30GB + 10GB tặng thêm (Raid 10)
DATA TRANSFER
300GB/mo. + 100GB/mo. tặng thêm
FULL ROOT ACCESS
IP ADDRESS
01 IP 
OPERATING SYSTEM
CentOS 4.x, 5.x / Fedora Core
CONTROL PANEL
 DIRECTADMIN
 tặng miễn phí bản quyền
AUTO BACKUP
WEEKLY
MANAGED LEVEL
Miễn phí cài các phần mềm theo yêu cầu lần đầu tiên
(apache, mysql, cache, zend, lib, …)
Backup/Restore từ nhà cung cấp cũ
Full Support trong quá trình vận hành, tối ưu hóa tài nguyên.
TECHNICAL SUPPORT
24/7/365 On HelpDesk / Email
SERVICE CENTER
8:00 - 23:00 On Phone Call
SETUP TIME
6h - 24h


Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
Semi Managed Service $35 $0 » Đặt hàng «
01 IP address $10 $0 » Đặt hàng «
100 Gb Bandwith $10 $0 » Đặt hàng «
Cpanel For VPS $15 $0 » Đặt hàng «
Full-Managed [Monthly] $50 $0 » Đặt hàng «
Extra-Managed [Monthly] $100 $0 » Đặt hàng «
VBB License $0 $199 » Đặt hàng «
Unlimited Bandwith $100 $0 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] $0 $15 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] $0 $25 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons