DP-WVPS-03
$99 / tháng
Phí Khởi Tạo
$10 (một lần)
Phí Duy Trì
$99/tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
3 Tháng
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


CPU
Intel Xeon QuadCore Processors
MEMORY
768MB + 256MB tặng thêm
STORAGE
30GB + 10GB tặng thêm (Raid 10)
DATA TRANSFER
300GB/mo. + 100GB/mo. tặng thêm
FULL ADMINISTRATOR ACCESS
IP ADDRESS
01 IP 
OPERATING SYSTEM
Windows 2003 EnterPrise
CONTROL PANEL
Plesk 7.5 - miễn phí cài đặt 
AUTO BACKUP
WEEKLY
MANAGED LEVEL
Miễn phí cài các phần mềm theo yêu cầu lần đầu tiên
Backup/Restore từ nhà cung cấp cũ
Full Support trong quá trình vận hành, tối ưu hóa tài nguyên.
TECHNICAL SUPPORT
24/7/365 On HelpDesk / Email
SERVICE CENTER
8:00 - 23:00 On Phone Call
SETUP TIME
6h - 24h


Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
01 IP address $10 $0 » Đặt hàng «
100 Gb Bandwith $10 $0 » Đặt hàng «
Extra-Managed [Monthly] $100 $0 » Đặt hàng «
Unlimited Bandwith $100 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains $15 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains $29 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains $46 $0 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] $0 $15 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] $0 $25 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons