Hãy chọn loại CPU

STT Tên Phụ Kiện 12 tháng 6 tháng 3 tháng Chọn mua
Ổ cứng
Raid
Ram

Dịch vụ cho thuê máy chủ

DigiServer A
2.199.000 vnđ/tháng

Phí cài đặt

799.000 vnđ

CPU

Intel® Xeon® Processor X3330
(X3220 or X3210)

HDD

1 x 250G WD RE4

RAM

2G

BW

2.000 GB

 

 

6 tháng

2.199.000 vnđ/Tháng

1 năm

1.899.000 vnđ/Tháng

DigiServer B
3.299.000 vnđ/Tháng

Phí cài đặt

799.000 vnđ

CPU

Intel® Xeon® Processor
E3-1220
(4 x 3.1Ghz)

HDD

2 x 250G WD RE4

RAM

4G

BW

-

 

 

6 tháng

3.199.000 vnđ/Tháng

1 năm

2.899.000 vnđ/Tháng

DigiServer C
4.399.000 vnđ/Tháng

Phí cài đặt

799.000 vnđ

CPU

Intel® Xeon® Processor
E3-1270
(4 x 3.4Ghz)

HDD

2 x 250G WD RE4

RAM

4G

BW

-

 

 

6 tháng

4.199.000 vnđ/Tháng

1 năm

3.899.000 vnđ/Tháng

DigiServer D
5.399.000 vnđ/Tháng

Phí cài đặt

799.000 vnđ

CPU

Intel® Xeon® Processor E5620
(4 x 2.4Ghz)

HDD

2 x 500G WD RE4

RAM

4G

BW

-

 

 

6 tháng

5.199.000 vnđ/Tháng

1 năm

4.899.000 vnđ/Tháng

DigiServer E
5.999.000 vnđ/Tháng

Phí cài đặt

1.600.000 vnđ

CPU

Intel® Xeon® Processor
E5-2620
(6 x 2.0Ghz)

HDD

2 x 500G WD RE4

RAM

8G

BW

-

 

 

6 tháng

5.799.000 vnđ/Tháng

1 năm

5.199.000 vnđ/Tháng

DigiServer F
6.699.000 vnđ/Tháng

Phí cài đặt

1.600.000 vnđ

CPU

2 x Intel® Xeon® Processor E5606
(8 x 2.13Ghz)

HDD

2 x 250G WD RE4

RAM

8G

BW

-

 

 

6 tháng

6.499.000 vnđ/Tháng

1 năm

5.899.000 vnđ/Tháng

Đối tác thanh toán

Đối tác dịch vụ

Đóng lại