Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Đăng ký
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn
.int.vn | ac.vn | info.vn | health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ

Đối tác thanh toán

Đối tác dịch vụ

Đóng lại