.com
.net
.info
.org
.vn
.net.vn
.com.vn

Tin tức & sự kiện


Hỏi - Đáp DNS Control Digipower.
19/03/2014
Làm thế nào để sử dụng được DNS của Digipower.?
1. Làm thế nào để sử dụng được DNS của Digipower.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống DNS quản lý tập trung (1 Email đại diện - 1 khách hàng) và quản lý toàn bộ các domain quốc tế và Việt Nam tại :
http://digipowerdns.com
Đặc biệt hoạt động trên cơ chế mở, tất cả các khách hàng đều có quyền Đăng ký tài khoản, và sử dụng nó với sự hỗ trợ của tool “Quên mật khẩu” để lấy lại password.

2. Trường hợp domain tôi add vào báo đã tồn tại thì sao ?
Vì là cơ chế mở nên bất cứ khách hàng nào cũng có quyền add bất cứ domain nào, add trước được quản lý trước, tuy nhiên nhiên nếu là domain đăng ký tại Digipower sẽ được xác nhận quyền sở hữu, và chuyển đúng sự quản lý của bạn.


 

Đóng lại