.com
.net
.info
.org
.vn
.net.vn
.com.vn

Tin tức & sự kiện


Tìm hiểu thêm về Tên miền .
14/02/2014
Tìm hiểu thêm về Tên miền.
  • Đăng ký Domain nghĩa là gì ?
  Là giữ trước cho mình tên đó, bất cứ ai khác đều không thể đăng ký trùng tên với bạn được. Bạn có thể bán hay cho thuê  tên miền đó cho người khác
 

  • Tại sao cần đăng ký Domain ?
Đăng ký Domain có nhiều mục đích như : Xây dựng Website để làm thương mại, quảng cáo, quảng bá thương hiệu, mua bán và cho thuê lại.
 

  • Có 2 loại Tên miền : Tên miền Quốc Tế và Tên miền Việt Nam.

* Tên miền Quốc Tế:
-

 .com – Website thương mại.
   .net – Các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng.
   .org – Dùng cho chính phủ hay các tổ chức, nhóm,...
   .info – Website thông tin .
   .biz – Dùng cho thương mại trực tuyến.
   .mobi , .us , .name …
- Thủ tục đăng kí nhanh , không yêu cầu nhiều , chỉ cần thông tin email , ĐT , họ tên …
- Được quản lý bởi ICCANN (http://www.icann.org)       
- Miễn phí Setup , chỉ đóng phí duy trì mỗi năm $9.99/năm.
- Có đầy đủ control để quản lý như : thay đổi thông tin sở hữu , đổi DNS domain , tạo Name Server riêng , lock/unlock domain …
- Control domain bằng cách login bằng email va pass ở trang :  http://domain.digipower.com.vn
- Sau khi đăng kí ,domain sẽ được chính thức cấp phát trong vòng 24 tiếng.

* Tên miền Việt Nam:
.com.vn / .biz.vn / cấp 2 vn: Cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại.
.net : Cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp dịch vụ mạng ( phải có giấy xác nhận ).
.org : Cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội ( phải có giấy xác nhận ).
.gov.vn : Cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương, địa phương ( phải có quyết định thành lập )
.ont.vn : Các tổ chức quốc tế tại VN ( phải có giấy tồn tại của tổ chức)
.ac.vn : Cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ( phải có xác nhận đang hoạt động).
.pro.vn: Cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao ( phải có xác nhận đang hoạt động )
.info.vn : Cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối cung cấp thông tin ( phải có xác nhận đang hoạt động)
.health.vn : Cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dược ( phải có xác nhận đang hoạt động )
..name.vn : Tên riêng của cá nhận hoạt động trong lĩnh vực Internet ( đúng tên chủ thể, hoặc đăng ký cho vợ chồng con cái, có xác nhận)
.edu.vn : Tên riêng của cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giào dục đào tạo ( phải có xác nhận đang hoạt động)
 

  • Được quản lý bởi VNNIC ( Trung tâm quản lý tên miền Việt Nam: http://www.vnnic.net  )
  • Thủ tục đăng ký: Phải có bản khai đăng ký tên miền, giấy chứng nhận lĩnh vực tương ứng, thông tin máy chủ DNS và giấy phép kinh doanh ( cơ quan đăng ký) hoặc bản sao CMND ( cá nhân đăng ký).
  • Không có control riêng, phải nhờ Control của EveryDNS hoặc Digipower (http://digipowerdns.com ) hoặc theo yêu cầu của người đăng ký.
  • Phí đăng ký bao gôm phí cài đặt ( chỉ lần đầu và phí duy trì hằng năm).
  • Domain sẽ được active trong vòng 30 phút

 

Đóng lại