Ưu điểm máy chủ ảo VPS


Ưu điểm máy chủ ảo VPS
Cho thuê máy chủ ảo VPS của Digipower
Máy chủ ảo -VPS (Virtual Private Server: VPS) là một phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo trên máy chủ vật lý, mỗi máy chủ đã có khả năng riêng của mình chạy trên máy tính dành riêng. Mỗi máy chủ ảo riêng có thể chạy tất cả hệ điều hành, và hoàn toàn độc lập với nhau nên chúng có rất nhiều ưu điểm Ưu điểm Máy chủ ảo-VPS:
máy chủ ảo giá rẻ

1. VPS tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ ban đầu.
2. VPS hoạt động hoàn toàn như một máy chủ riêng.
3. Có thể dùng VPS cài đặt các ứng dụng khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.
4. Bảo trì sửa chữa nâng cấp nhanh chóng và dễ dàng.
5. VPS dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD, Băng thông khi cần thiết.
6. VPS có thể cài lại hệ điều hành từ 5-10 phút.
7. Không lãng phí tài nguyên.

Digipower Việt Nam

Tags: máy chủ ảo, cho thuê máy chủ ảo, thuê máy chủ ảo
 
chothuemaychuao, maychuao, vps, vpsgiare
 
Đóng lại

thue may chu

cho thue may chu

may chu ao

vps gia re

email server

ten mien