head-banner

Rapid SSL

Khuyến mãi

 • Chính sách bảo hiểm : $ 10.000
 • Số domain được bảo mật : 1
 • Độ tin cậy : Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh : Không
SANs :
580.000 VNĐ /năm

Rapid SSL WildCard

Khuyến mãi

 • Chính sách bảo hiểm : $ 10.000
 • Số domain được bảo mật : Không giới hạn
 • Độ tin cậy : Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh : Không
SANs :
3.830.000 VNĐ /năm

True BusinessID
WildCard SSL

Khuyến mãi

 • Chính sách bảo hiểm : $ 1.250.000
 • Số domain được bảo mật : Không giới hạn
 • Độ tin cậy : Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh : Không
SANs :
12.240.000 VNĐ /năm

Quick SSL Premium

Khuyến mãi

 • Chính sách bảo hiểm : $ 10.000
 • Số domain được bảo mật : 1
 • Độ tin cậy : Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh : Không
SANs :
2.865.000 VNĐ /năm

Các gói dịch vụ SSL đã bao gồm!

Độ mạnh mã hóa đến 256 bit.

Dấu site seal bảo mật.

Triển khai không giới hạn server.

Độ dài của khóa 2048 bit.

Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động.

Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư.

SSl là gì

SSL LÀ GÌ?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

SSL LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

SSL LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

SSl là gì

CHỨNG THỰC WEBSITE

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

SSL LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

KIỂM TRA SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.