557

Cách sử dụng chức năng Mail cơ bản trên Cpanel

Chức năng này hỗ trợ bạn tạo và quản trị email account của thành viên.
Nhập địa chỉ mail và pass mail bạn muốn tạo xong chọn Create account mail để hoàn tất tạo 1 account mail

Change password: Thay đổi mật khẩu của 1 account mail

Change quota: Thay đổi dung lượng mail của 1 account mail

Sau khi đã tạo user thông qua Cpanel, chúng ta click More >>> Access Webmail (hoặc trực tiếp qua URL mặc định: http://tenmien.com:2096)để truy cập vào webmail để thực hiện gửi, nhận email.

2.

Là tính năng giúp bạn tạo một bản email copy từ một địa chỉ email hoặc từ một domain đến một địa chỉ email hay một domain khác. Bao gồm hai tùy chọn:

  • Email Account Forwarders: với cấu hình forward cho riêng từng địa chỉ email.
  • Email Domain Forwarders: với cấu hình forward cho cả hosting.

3.

Tính năng giúp bạn tạo một email trả lời tự động đến bất cứ ai gửi email đến một account xác định, tính năng có vẻ hữu dụng khi bạn có một thông báo nào đó chung đến người gửi, hoặc sử dụng tài khoản đó như một email support tự động khi có người gửi email đến >>> Add Auto Responder.

  • Character Set: Định dạng font chữ chung.
  • Interval: Thời gian chức năng này hoạt động.
  • Email: Account mail được cấu hình.
  • From: Tên của người gửi email đến account mail ở trên, nếu có.
  • Subject: Tiêu để email phản hồi tự động.
  • Body: Nội dung của email phản hồi tự động.
  • Start: Thời gian bắt đầu hoạt động của chức năng này, mặc định là Immediately nếu bạn muốn chỉ định thời gian khác thì điều chỉnh tại Custom.
  • Stop: Thời gian kết thúc hoạt động của chức năng này, mặc định là Never nếu bạn muốn chỉ định thời gian khác thì điều chỉnh tại Custom.

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (028)73080899
Email: sales@digipower.vn/blog

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Tel: 1900 1253
Email: support@digipower.vn/blog

Cập nhập nhanh bài hay

Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!

Hãy đăng ký nhận ngay bài hay & những ưu đãi bất ngờ từ CHILI.


Theo dõi \Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!