575

DIGIPOWER Hướng dẫn kiểm tra lượng RAM đang dùng trên VPS Linux chạy CentOS.

DIGIPOWER HƯỚNG DẨN CÁC BẠN KIỂM TRA RAM TRÊN CLOUD SERVER

Thông thường để xem tải của CLOUD SERVER đang chạy chúng ta thường dùng lệnh top, tuy nhiên lệnh này không cho chúng ta biết chính xác tài nguyên đang sử dụng.
Hiện tại có một công cụ khác có thể cho chúng ta xem được rõ hơn lượng RAM cũng như CPU đang sử dụng, đó là htop. Đây là ứng dụng không kèm theo hệ điều hành và chúng ta cần cài thêm lên CLOUD SERVER.
Để cài chúng ta cần:
1. Xác định phiên bản của CentOS đang sử dụng: Bản 5 hay 6 và 32 hay 64 bit.
2. Truy cập vào link: http://pkgs.repoforge.org/htop/ tải về phiên bản phù hợp cho VPS của mình. Ví dụ CLOUD SERVER DIGIPOWER  cung cấp thường chạy CentOS bản 7 32 bit.
Tải về bằng lệnh: wget http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-1.0.2-1.el6.rf.i686.rpm
3. Sau khi tải xong, để cài dùng lệnh:
rpm -Uvh ten_phien_ban_tai_ve
Như trong trường hợp của DIGIPOWER là: rpm -Uvh htop-1.0.2-1.el6.rf.i686.rpm
Sau khi cài xong để kiểm tra chúng ta dùng lệnh htop là sẽ biết trạng thái của RAM cũng như CLOUD SERVER đang sử dụng.

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (028)73080899
Email: sales@digipower.vn/blog

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Tel: 1900 1253
Email: support@digipower.vn/blog

Cập nhập nhanh bài hay

Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!

Hãy đăng ký nhận ngay bài hay & những ưu đãi bất ngờ từ CHILI.


Theo dõi \Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!