PORT POP3 VÀ SMTP PORT CỦA CÁC EMAIL SERVER

Danh sách Port POP3 & SMTP Port của các Email Server phổ biến dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gửi và nhận email sử dụng trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc các trình quản lý email.

Port email mặc định

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) Non-Encrypted AUTH 25 (or 587)
Secure (TLS) StartTLS 587
Secure (SSL) SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) Non-Encrypted AUTH 110
Secure (SSL) SSL 995

 

Port email Google Mail – Gmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.gmail.com SSL 465
smtp.gmail.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.gmail.com SSL 995
Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings. Login to your account and enable POP3.

Xem thêm: Cấu hình sử dụng dịch vụ Email khi bạn đang ở nước ngoài

Port email Outlook.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

 

Port email Yahoo Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo Mail Plus

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) plus.smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) plus.pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.co.uk SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.co.uk SSL 995

 

Port email Yahoo Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo AU/NZ

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com.au SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com.au SSL 995

 

Port email O2

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.ie 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.ie 110

 

Port email O2.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.co.uk 110

 

Port email AT&T

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.att.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.att.yahoo.com SSL 995

 

Port email NTL @ntlworld.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.ntlworld.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.ntlworld.com SSL 995

 

Port email BT Connect

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) pop3.btconnect.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btconnect.com 110

 

Port email BT Openworld

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btopenworld.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btopenworld.com 110

 

Port email BT Internet

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btinternet.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btinternet.com 110

 

Port email Orange

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.net 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.net 110

 

Port email Orange.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.co.uk 110

 

Port email Wanadoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.wanadoo.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.wanadoo.co.uk 110

 

Port email Hotmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

 

Port email O2 Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.o2online.de 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.o2online.de 110

 

Port email T-Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) securesmtp.t-online.de StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) securepop.t-online.de SSL 995

 

Port email 1&1 (1and1)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1and1.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.1and1.com SSL 995

 

Port email Verizon

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.verizon.net SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.verizon.net SSL 995

 

Port email Verizon (Yahoo hosted)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.yahoo.verizon.net 587
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.yahoo.verizon.net 110

 

Port email Zoho Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.zoho.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.zoho.com SSL 995

 

Port email Mail.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.mail.com SSL 995

 

Port email Digipower

Server:
SMTP Server (Outgoing Messages) Hotline 1900 1253
POP3 Server (Incoming Messages) Hotline 1900 1253

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (028)73080899
Email: sales@digipower.vn/blog

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Tel: 1900 1253
Email: support@digipower.vn/blog

Cập nhập nhanh bài hay

Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!

Hãy đăng ký nhận ngay bài hay & những ưu đãi bất ngờ từ CHILI.


Theo dõi \Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!