Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc trình bày điều khoản này nhằm nói rõ sự ủy thác của công ty chúng tôi về những quy định riêng.
Quy định này đặt ra cho việc sử dụng các thông tin của chúng tôi trên website digipower.vn


+ Chúng tôi thu thập những gì và ở đâu?
Website của chúng tôi sử dụng những hình thức khác nhau để khách hàng có thể yêu cầu các thông tin, các sản phẩm và các dịch vụ. Từ những hình thức này, chúng tôi thu thập những thông tin sau:
- Thông tin liên lạc với khách hàng ( họ tên, địa chỉ, số điện thọai … )
- ID của Khách hàng
- Những thông tin về tài chính ( tài khỏan ngân hàng, số VAT … )
- Địa chỉ IP

+ Chúng tôi đảm bảo những thông tin này như thế nào?
Digipower cố gắng để đáp ứng những tiêu chuẩn về bảo mật cao nhất nhằm ngăn cản sự thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi những thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Toàn bộ cơ sở dữ liệu của công ty chỉ được sử dụng trong nội bộ.

+ Chúng tôi sử dụng những thông tin này cho việc gì?
Thông tin liên lạc :
Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của Khách hàng để gửi những thông tin của Công ty và liên lạc với Khách hàng trong những trường hợp cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng những thông tin này để cập nhật trên Website của chúng tôi ( trong khu vực Khách hàng ). Chúng tôi không bán hoặc trao đổi thông tin của Khách hàng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Khách hàng.
Thay đổi thông tin liên lạc :
Khách hàng có thể cập nhật thông tin của mình vào bất cứ lúc nào tại Digipower
Thông tin hoạt động kinh doanh của Khách hàng :
Thông tin hoạt động kinh doanh của Khách hàng sẽ không được cung cấp ra bên ngoài. Ngoại trừ trường hợp Cơ Quan Nhà Nước yêu cầu thu thập thông tin để tiến hành điều tra.

Địa chỉ IP :
Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của khách hàng vào việc xem xét những sự cố với Server và quản lý Website của chúng tôi

Cookies :
Chúng tôi sử dụng Cookies để có thể biết được Khách hàng đã thu thập những thông tin gì trong thời gian Khách hàng truy cập vào http://digipower.vn. Ngòai ra, chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để có thể biết được quá trình quay lại của khách hàng, từ đó có thể áp dụng những hình thức khuyến mãi của công ty.
Các Website liên kết :
Các Site chứa đựng những liên kết đến những Website bên ngòai. Digipower không chịu trách nhiệm về những họat động riêng hoặc nội dung của những Website này.
Nếu Qúy khách có nhu cầu biết thêm những chi tiết khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690