head-banner

Hỗ Trợ Tối Đa Cho Bạn

Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và hỗ trợ tối đa cho bạn. Bộ phận Hỗ trợ luôn túc trực 24/7 nhằm đảm bảo việc kinh doanh của bạn được tiến triển ổn định và thông suốt.

Than phiền chất lượng dịch vụ

Chúng tôi rất cảm ơn mọi thông tin phản hồi của Quý khách nhằm nâng cao chất lương dịch vụ. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi luôn trực tại số 1900 1253, quý khách có thể gọi đến bất kỳ lúc nào . Nếu có điều gì không hài lòng, quý khách vui lòng ghi rõ vào thông tin mẫu dưới đây, ban giám đốc Digipower sẽ cố gắng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Gửi cho bộ phận kinh doanh
Các vấn đề liên quan đến thanh toán, hồ sơ, thái độ phục vụ của nhân viên kinh doanh.
Gửi cho bộ phận kỹ thuật
Các vấn đề liên quan đến sự cố kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật, thái độ hỗ trợ của nhân viên.
Khiếu nại về dịch vụ
Các vấn đề liên quan đến thanh toán, thủ tục, tranh chấp, tính chính xác của dịch vụ.