Lời cảm ơn

Thời gian xác nhận tham dự hội nghị đã hết!

Cảm ơn quý khách đã tham gia đăng ký tham dự Hội nghị khách hàng 2007 của DigiPower.
Chúng tôi đã gửi giấy mời cho quý khách qua đường Bưu Điện và rất mong được đón tiếp quý khách tại buổi Hội Nghị.

Trân Trọng,
DigiPower Co.,Ltd.