Co-location
  Co-location
$119/Tháng
Phí cài đặt $39 Hàng tháng $119/Tháng

Phí Khởi Tạo
$39 (một lần)
Phí Duy Trì
$119/tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
3 Tháng
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


RackMount
1U (4cm)
UPS
Theo tiêu chuẩn 
Nguồn điện dự phòng
Theo tiêu chuẩn
Điều hòa
Theo tiêu chuẩn 
Băng thông
700 GB / tháng
Địa chỉ IP
01 IP 
LAN Port
100 Mbps 
Cổng quốc tế
512 Kbps 
LAN Port
100Mbps
Thêm 1U không gian Rack (tùy chọn)
$20 / tháng
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk
DATACENTER
Việt Nam
SERVICE CENTER
8:00 - 23:00 qua điện thoại
SETUP TIME
24hAddons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
Semi Managed Service $35 $0 Đặt hàng
01 IP address $10 $0 Đặt hàng
100 Gb Bandwith $10 $0 Đặt hàng
DirectAdmin LifeTime For Dedicated/Colocation $0 $150 Đặt hàng
DirectAdmin For Dedicated/Colocation $25 $0 Đặt hàng
Full-Managed [Monthly] $50 $0 Đặt hàng
Extra-Managed [Monthly] $100 $0 Đặt hàng
VBB License $0 $199 Đặt hàng
Reload OS $19 $0 Đặt hàng
Extra 1U RackMount $9 $0 Đặt hàng
Unlimited Bandwith $100 $0 Đặt hàng
Extra Power $10 $0 Đặt hàng
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains $15 $0 Đặt hàng
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains $29 $0 Đặt hàng
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains $46 $0 Đặt hàng
Helm for Dedicated Server -- 100 domains $34 $0 Đặt hàng
Helm for Dedicated Server -- Unlimited domains $55 $0 Đặt hàng
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] $0 $15 Đặt hàng
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] $0 $25 Đặt hàng
  Co-location Unlimited
$219/Tháng
Phí cài đặt $39 Hàng tháng $219/Tháng

Phí Khởi Tạo
$39 (một lần)
Phí Duy Trì
$219/tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
3 Tháng
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


RackMount
1U (4cm)
UPS
Theo tiêu chuẩn 
Nguồn điện dự phòng
Theo tiêu chuẩn
Điều hòa
Theo tiêu chuẩn 
Băng thông
Không giới hạn
Địa chỉ IP
01 IP 
LAN Port
100 Mbps 
Cổng quốc tế
512 Kbps 
LAN Port
100Mbps
Thêm 1U không gian Rack (tùy chọn)
$20 / tháng
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk
DATACENTER
Việt Nam
SERVICE CENTER
8:00 - 23:00 qua điện thoại
SETUP TIME
24hAddons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
Semi Managed Service $35 $0 Đặt hàng
01 IP address $10 $0 Đặt hàng
100 Gb Bandwith $10 $0 Đặt hàng
DirectAdmin LifeTime For Dedicated/Colocation $0 $150 Đặt hàng
DirectAdmin For Dedicated/Colocation $25 $0 Đặt hàng
Full-Managed [Monthly] $50 $0 Đặt hàng
Extra-Managed [Monthly] $100 $0 Đặt hàng
VBB License $0 $199 Đặt hàng
Reload OS $19 $0 Đặt hàng
Extra 1U RackMount $9 $0 Đặt hàng
Unlimited Bandwith $100 $0 Đặt hàng
Extra Power $10 $0 Đặt hàng
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains $15 $0 Đặt hàng
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains $29 $0 Đặt hàng
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains $46 $0 Đặt hàng
Helm for Dedicated Server -- 100 domains $34 $0 Đặt hàng
Helm for Dedicated Server -- Unlimited domains $55 $0 Đặt hàng
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] $0 $15 Đặt hàng
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] $0 $25 Đặt hàngDomain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons