Phòng Kinh Doanh HCM Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext:1
HCM Sale 1
HCM Sale 2
HCM Sale 3
HCM Sale 4

Phòng Kinh Doanh Hà Nội Yahoo ! Skype
Email: sales@digipower.vn
Tel:
04.37737650 ext:1
Ha Noi Sale 1
Ha Noi Sale 2
Ha Noi Sale 3
Ha Noi Sale 4

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Email: support@digipower.vn
Tel: 19006613


Bộ phận thu ngân
Email: billing@digipower.vn
Tel: 08.62638899 ext: 3

KIỂM TRA TÊN MIỀN
.vn .com.vn .net.vn .edu.vn .com .net .org .info .asia


Quy định dịch vụ

1. Quyền sử dụng

Tất cả những dịch vụ do Digipower Co. Ltd cung cấp chỉ có thể được sử dụng cho những mục đích hợp pháp. Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu không hợp pháp là không hợp lệ. Quy định bao gồm ( nhưng không giới hạn ) : tài liệu có bản quyền, những tài liệu mang tính chất đe dọa hoặc khiêu dâm hoặc những tài liệu liên quan đến bí mật kinh doanh và những tài liệu khác.

Một số ví dụ về những liên kết hoặc những nội dung không được chấp nhận.

 

* Phần mềm hoặc nhạc không có bản quyền
* Spam mail
* Nội dung khiêu dâm
* Xâm nhập và bẻ khóa trái phép
* Tài liệu bất hợp pháp hoặc những tài liệu chống lại chính phủ
* Giả dạng email để lừa đảo
* Những trang web bao gồm hoặc liên kết đến những tài liệu đi trái với truyền thống, đạo đức hay chống lại Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

2. Sao lưu dữ liệu

Chúng tôi sao lưu dữ liệu mỗi đêm, tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý của chúng tôi. Khách hàng có trách nhiệm tự sao lưu những dữ liệu của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng để sao lưu chính xác và đầy đủ những dữ liệu này. Nếu khách hàng yêu cầu cung cấp, chúng tôi sẽ gửi những bản sao lưu nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này.
Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên sao lưu dữ liệu thường xuyên về PC của mình để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

3. Chế độ thanh toán

Chúng tôi sẽ thông báo và gửi hóa đơn đến quý khách hàng trước thời hạn 5 - 10 ngày. Khách hàng phải thanh toán đầy đủ trong thời hạn đó. Việc thanh toán trễ phải được thông báo cho chúng tôi và được chúng tôi chấp nhận. Nếu không, tài khỏan của khách hàng sẽ được chúng tôi tạm ngưng họat động. Nếu chúng tôi không nhận được chi phí thanh toán của Khách hàng sau thời hạn thanh toán, chúng tôi buộc lòng phải xóa bỏ Website của Khách hàng.
Nếu Khách hàng muốn hủy bỏ việc sử dụng dịch vụ với bất cứ lý do nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi trước 1 tuần nếu không Khách hàng vẫn nhận được hóa đơn thanh toán và có trách nhiệm thanh toán theo hóa đơn đó.

4. Chế độ hoàn trả chi phí

Chúng tôi chỉ hoàn trả chi phí trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm những quy định và Website của khách hàng đã bị chúng tôi xóa bỏ, chúng tôi sẽ không hoàn trả chi phí. Phí đăng kí tên miền cũng không hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.
Tất cả chi phí cài đặt sẽ không được hoàn trả với bất cứ trường hợp nào.

5. Tên miền và Lưu trữ

 

* Tên miền

Khi đăng ký tên miền với chúng tôi, tên miền đó thuộc quyền sở hữu của Khách hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách hàng những thông tin cần thiết để khách hàng kiểm soát và toàn quyền sử dụng tên miền của mình (bao gồm việc Khách hàng chuyển đổi qua một nhà cung cấp tên miền khác trong vòng 60 ngày sau khi đăng ký ). Mặt khác, khách hàng cần nhớ ngày hết hạn và gia hạn dịch vụ nếu không tên miền của khách hàng sẽ bị ngưng họat động và xóa bỏ.
Sau khi cung cấp tên miền, chúng tôi không có trách nhiệm trong việc bảo mật tên miền của khách hàng.

 

* Lưu trữ

Khách hàng không được:

* Sử dụng những đoạn mã nguy hiểm ( backdoor, cgi-telnet, phpmailer … )
* Sử dụng tài nguyên của chúng tôi để tấn công những người khác.
* Lưu trữ những tài nguyên không có bản quyền ( game, nhạc, phần mềm … )
* Lưu trữ những nội dung khiêu dâm hay những nội dung đi trái với truyền thống, đạo đức hay chống lại Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
* Đưa lên Website crack / hack, DdoS. Worm, trojan, virus, chat script (shoutbox, phpchat), IRC …
* SPAM Mail, giả mạo email
* Lừa đảo trực tuyến : chúng tôi sẽ xóa bỏ tài khỏan của Khách hàng ngay lập tức
* Làm cho hệ thống bị quá tải ( những đọan mã gây nặng Server hoặc DdoS ) . Tài khoản của Khách hàng sẽ bị tạm ngưng để bảo vệ hệ thống máy chủ của chúng tôi.

** Quy định này có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ ngưng cung cấp dịch vụ nếu Khách hàng vi phạm bản Quy Định Sử Dụng này. Chúng tôi không hoàn trả chi phí trong trường hợp này.


© DIGIPOWER Co.,Ltd.

Trụ sở chính: EE12 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Nam: U11 Bạch Mã - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.62638899 - Fax: 08.3.8625179
Trung tâm kinh doanh miền Bắc: Tầng 3 - 214 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Tel: 04.3.7737650 / 04.2.2193080 - Fax: 04.3.7737690