DigiPower hiểu rằng các công việc kinh doanh đều khác nhau và bộ phận kinh doanh đầy kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ quý khách trong việc lựa chọn những giải pháp thích hợp về Hosting một cách đa dạng để phục vụ nhiều loại hình kinh doanh đó. 
 

 
Tuyển Dụng
 
Sales
Programmer
Web Designer
 Technical Support
 
 
 
 
 
Advertising
 
 Uptime Monitored by
DigiPower Web Hosting
Web Hosting Stuff
 
Đối Tác Chính Thức


 
 
 
DP-PERSONAL100
Datacenter
$ 3.0
//tháng
 
Linux Server
• 100MB lưu trữ
2 x 2000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ PHP / MySQL
DirectAdmin / Cpanel
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-PERSONAL-500
Datacenter
$ 8.0
//tháng
 
Linux Server
• 500MB lưu trữ
2 x 10000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ PHP / MySQL
DirectAdmin / Cpanel
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-PRO1000
Datacenter
$ 12.0
//tháng
 
Linux Server
• 1.000MB lưu trữ
2 x 15.000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ PHP / MySQL
DirectAdmin / CPanel
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-PRO2000
Datacenter
$ 20.0
//tháng
 
Linux Server
• 2.000MB lưu trữ
2 x 25.000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ PHP / MySQL
DirectAdmin / CPanel
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-WIN200
Datacenter
$ 4.5
//tháng
 
Windows Server
• 200MB lưu trữ 
2 x 5.000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ ASP.NET / MSSQL
Plesk 8.2
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-WIN500
Datacenter
$ 8.0
//tháng
 
Windows Server
• 500MB lưu trữ 
2 x 10.000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ ASP.NET / MSSQL
Plesk 8.2
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-WIN1000
Datacenter
$ 12.0
//tháng
 
Windows Server
• 1.000MB lưu trữ 
2 x 15.000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ ASP.NET / MSSQL
Plesk 8.2
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng
DP-WIN2000
Datacenter
$ 20.0
//tháng
 
Windows Server
• 2.000MB lưu trữ 
2 x 25.000MB chuyển dữ liệu
• Hỗ trợ ASP.NET / MSSQL
Plesk 8.2
• Tốc độ cao
 
Chi tiết Đặt hàng

 
Các Khách Hàng Tiêu Biểu


 

 
 
Login
Tài khoản / E-mail
Mật khẩu
Mất mật khẩu?
Đăng ký
Thông Tin Hỗ Trợ
 
ENTER HELPDESK
 
SALES DEPARTMENT
sales[@]digipower.vn
08.8625212 - ext 1
 
SUPPORT DEPARTMENT
support[@]digipower.vn 
08.8625212 - ext 2
 
 
Sản Phẩm Mới Nhất