1. Xác định và kiểm tra sự tồn tại của tên miền cần đăng ký:

  • Tên miền mục tiêu được xác định
  • Các tên miền thay thế và dự phòng khác
  • Kiểm tra sự tồn tại của tên miền (Check Domain) trên website của Mắt Bão tại địa chỉ http://www.matbao.net/Ten-mien/Kiem-tra-thong-tin-ten-mien.aspx
  • Nếu tên miền mục tiêu đã bị chủ thể khác đăng ký: Xác định lại tên miền mục tiêu
  • Nếu tên miền mục tiêu được xác định còn tồn tại : Chuyển sang đăng ký tên miền

2. Cách thức đăng ký:

  • Đăng ký qua website.
  • Đăng ký qua điện thoại : Kinh doanh TP. HCM : (08) 38681888, Kinh doanh HN : (04) 35123456
  • Đăng ký trực tiếp tại Văn Phòng

3. Thủ tục đăng ký:

  • 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền
  • 01 bản photo chứng minh thư (đối với cá nhân)

Đối tác thanh toán

Đối tác dịch vụ

Đóng lại